Veiligheidsman / Grenswachter (VHM/GRW)

Cursus informatie

Functieomschrijving Veiligheidsman

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De Veiligheidsman(VHM) zorgt er voor dat de werkende het risicogebied verlaat, wanneer er een
(werk)trein nadert. De veiligheidsman kan worden ingezet bij werkzaamheden die plaatsvinden
binnen de gevarenzone (A).

De kerntaak van de VHM behelst het signaleren van een (werk)trein voordat
deze de werkplek nadert en het waarschuwen van de werkende zodat deze minimaal 15
seconden voor het passeren van de (werk) trein op de veilige wijkplaats staat opgesteld.

De VHM heeft hierbij de volgende (kern)taken:

  1. Het aantoonbaar beoordelen van de veiligheidsinstructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van zijn beoordeling als de maatregelen niet voldoen.
  2. Verzorgen van een aantoonbare veiligheidsinstructie aan uitvoerenden, tenzij de LWB of LLV dit verzorgt.
  3. Het uitvoeren van de veiligheidstaken.
  4. Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.
  5. Het doorlopend evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie en dit aansluitend aan de dienst bespreken met de LWB/LLV, WBU of V&G-coördinator uitvoeringsfase na afloop van de werkzaamheden.

Meewerken door een VHM is verboden.

Gegarandeerd moet worden dat de veiligheidsman de werkenden op een doeltreffende manier
waarschuwt. De VHM moet in ieder geval zijn uitgerust met:

  • Signaalhoorn
  • Fluit
  • Rode vlag

De fluit wordt alleen gebruikt als de signaalhoorn weigert. Verder is de VHM herkenbaar aan een geel veiligheidsvest.

De V&G-coördinator uitvoeringsfase kan andere of aanvullende ondersteunende middelen voorschrijven.

Functieomschrijving Grenswachter

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De grenswachter bewaakt dat de werkenden niet onbedoeld binnen het risico gebied komen.
Een grenswachter kan worden ingezet bij werkzaamheden die buiten het risicogebied (PVR) in
de nabijheidszones (B/C) worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden in de nabijheidszone B dient tevens een afbakening aanwezig te zijn.

Hij voldoet aan dezelfde opleidings- en uitrustingseisen als een veiligheidsman. Een grenswachter mag zich niet op of binnen de grens van de gevarenzone bevinden. De grenswachter mag de werkenden waarschuwen voor treinverkeer op het naastliggende spoor.

Beschikbaarheid

Start datumTypeDagenPlekkenInschrijven
11-01-2024Initiële opleidingtoon dagen6boeken
08-02-2024Initiële opleidingtoon dagen8boeken