(her) Veiligheidscommunicatie (Vcom)

Veiligheidscommunicatie

Cursus informatie

Het certificaat Veiligheidscommunicatie is vanaf 1 mei 2019 onderdeel van de certificering van de taken:

  • – BBD
  • – LLV
  • – LWB
  • – GMCN

Opleidingsdag

Kandidaten dienen te beschikken over een geldig certificaat Veiligheidscommunicatie. Veiligheidscommunicatie is essentieel in ons vak, dit wordt gebruikt om zo min mogelijk ruis in de communicatie te laten ontstaan. In de opleiding gaan we alle dienstuitdrukkingen leren en de vereisten van een veiligheidscommunicatie gesprek. We gaan klassikaal verschillende voorbeeld cases oefenen waar je de hoed van een LWB/LLV/BBD of treindienstleider op zet. Daar gebruiken we strict de gespreksdiscipline zodat de kandidaten leren deze te hanteren in veiligheidsgesprekken. We oefenen ook per kandidaat een examen waar je 3 gesprekken achterelkaar doet, zo weet jij of je klaar bent voor het examen.

NATO spelalfabet en dienstuitdrukkingen

Tijdens veiligheidscommunicatie zijn er een aantal verplichte dienstuitdrukkingen en uitspraken die je moet gebruiken. Het is van belang dat je deze op voorhand al bestudeerd en uit je hoofd kent. Voor afkortingen gebruiken we het NATO spelalfabet. De functie van het NATO spelalfabet is om belangrijke delen van gesproken boodschappen foutloos te kunnen spellen en verstaan, ook bij slechtere radio- of telefoonverbindingen, en ook als gesprekspartners niet dezelfde tongval of hetzelfde dialect hebben. Leer daarom ook zeker het spelalfabet uit je hoofd voordat je naar de opleiding komt. Tip: Probeer als je in de auto zit kentekenplaten en plaatsnamen te spellen in het NATO spelalfabet. Zo leer je het alfabet te gebruiken in willekeurige volgorde.

Het examen

Er zullen twee tot drie casussen worden gespeeld van in totaal maximaal 30 minuten. Je gaat een echt telefoongesprek voeren met een examinator die op dat moment de taak van een LWB, LLV, BBD, Gmcn of Trdl inneemt.

Beschikbaarheid

Start datumTypeDagenPlekkenInschrijven
23-08-2024Her / opleidingtoon dagen0VOL