Herinstructie Leider werkplek beveiliging / Leider lokale veiligheid (LWB/LLV)

Cursus informatie

Functieomschrijving Leider werkplekbeveiliging

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

De leider werkplekbeveiliging heeft de leiding over al het personeel dat een veiligheidstaak uitoefent op de werkplek en onderhoudt het contact met de treindienstleider (centraal bediende gebieden en niet centraal bediende gebieden), de technisch leider, veiligheidsmannen, grenswachters en begeleiders buiten dienst gesteld spoor. Bij spanningsloosstelling met ploegleider of werkverantwoordelijke EV in het kader van het VVW-HS, bij seintechnische maatregelen met de gecertificeerd medewerker seinwezen.

Bij meerdere werkplekken op een buitendienstgesteld spoor wordt door de V&G-coördinator uitvoeringsfase per locatie een leider lokale veiligheid (LLV) aangesteld.

De LWB heeft hierbij de volgende (kern)taken:

  • Het aantoonbaar beoordelen van de aangeleverde veiligheidsinstructie op veilige uitvoerbaarheid en beargumenteren van de beoordeling als de maatregelen niet voldoen.
  • Het aantoonbaar (laten) verzorgen van de veiligheidsinstructie aan uitvoerenden.
  • Het (laten)uitvoeren en verwijderen van de in de WBI voorgeschreven veiligheidsmaatregelen door een Leider Lokale Veiligheid (LLV) of werktreinbegeleider (BBD).
  • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven en het stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.
  • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie doorlopend en na afloop van de werkzaamheden het doorgeven van de resultaten aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

Functieomschrijving Leider Lokale veiligheid

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De leider lokale veiligheid (LLV) draagt na persoonlijke instructie namens de LWB zorg voor de naleving van veiligheidsmaatregelen op één werkplek binnen de buitendienststelling. De leider lokale veiligheid (LLV) heeft hierbij de volgende (kern)taken:

  • Het aantoonbaar verzorgen van de veiligheidsinstructie aan alle uitvoerenden op deze locatie.
  • Het in opdracht van de Leider werkplekbeveiliging (LWB) uitvoeren van de in de WBI voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
  • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en het escaleren naar de LWB en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.
  • Het doorlopend evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie en na afloop van de werkzaamheden het doorgeven van de resultaten aan de LWB.

Beschikbaarheid

Start datumTypeDagenPlekkenInschrijven
23-01-2024Herinstructietoon dagen7boeken
07-03-2024Herinstructietoon dagen8boeken