Combinatie opleiding LLV/BBD/Vcom

Veiligheidscommunicatie

Cursus informatie

Functieomschrijving Leider Lokale veiligheid

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De leider lokale veiligheid (LLV) draagt na persoonlijke instructie namens de LWB zorg voor de naleving van veiligheidsmaatregelen op één werkplek binnen de buitendienststelling. De leider lokale veiligheid (LLV) heeft hierbij de volgende (kern)taken:

 • Het aantoonbaar verzorgen van de veiligheidsinstructie aan alle uitvoerenden op deze locatie.
 • Het in opdracht van de Leider werkplekbeveiliging (LWB) uitvoeren van de in de WBI voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
 • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en het escaleren naar de LWB en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.
 • Het doorlopend evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie en na afloop van de werkzaamheden het doorgeven van de resultaten aan de LWB.

Begeleider buitendienstgesteld spoor

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

De begeleider buitendienstgesteld spoor (BBD) draagt zorg voor het op veilige wijze begeleiden van
spoorvoertuigen op buitendienstgesteld spoor en geeft daarbij aanwijzingen aan de machinist en onderhoudt
het contact met de LWB en zo nodig met een LLV bij voertuigbewegingen op een buitendienst gesteld spoor.
Het betreft het begeleiden van voertuigen op buiten dienst gesteld spoor tijdens het uitvoeren van:

 • Voertuigbewegingen (rijden naar/van de werkplek)
 • Werkzaamheden (op de werkplek).

De begeleider buitendienstgesteld spoor heeft hierbij de volgende (kern)taken:

 1. Beoordelen van de aangeleverde voertuiginstructie op veilige uitvoerbaarheid.
 2. Verzorgen van de veiligheidsinstructie aan de bestuurder.
 3. Controleren van de technische staat van het spoorvoertuig.
 4. Begeleiden van het spoorvoertuig op veilige wijze.
 5. Toezicht houden op de naleving van veiligheidsmaatregelen.
 6. Doorlopend evalueren van de veiligheidsmaatregelen.
 7. Aansluitend aan de werkzaamheden bespreken van de veiligheidsmaatregelen.

De begeleider buitendienstgesteld spoor kan in opdracht van de LWB het contact over rijwegen voor zijn
spoorvoertuig/werktrein onderhouden met de TRDL.

De begeleider buitendienstgesteld spoor heeft contact met de LWB over de te rijden route en stand van de
wissels, waarbij hij vóór het berijden van het wissel zich overtuigt van de juiste stand.

Beschikbaarheid

Start datumTypeDagenPlekkenInschrijven